Životná vízia a misia

Dostávame sa do finále našej púti naprieč 12-timi životnými oblasťami a naša životná misia by mala celkom prirodzene vyplynúť z jednotlivých 11-tich predchádzajúcich tém.

Na jeseň postupne začínam bilancovať ten pomaly končiaci sa rok a zároveň sa ladím na ten prichádzajúci. Veľmi dlho som sama nechápala, prečo ma to ťahá k tomu, aby som už na jeseň vyhodnocovala a súčasne sa ponárala do energie nadchádzajúceho roku.

Odpoveď prišla tak trošku nečakane pri čítaní knihy Návrat domov. Práve tu som objavila dôležitú odpoveď a to, že biologický rok sa začína na jeseň. Práve na jeseň, keď sa pomaly semienka zahniezďujú v zemi a posledné padajúce listy ich prikrývajú do teplej perinky, je ten najlepší čas zasiať to svoje semienko, svoj zámer akým smerom by sa ten ďalší rok mal uberať. No a zima, toto obdobie prehlbuje.

Už niekoľko rokov napokon koncom roka pri príprave tzv. vision boardu si zároveň určujem niečo ako hlavnú tému pre nadchádzajúci rok. Tá sa potom popri ostatných životných oblastiach prelína naprieč celým rokom. Takto sa mi to osvedčilo. Táto téma mi tak nejako vyplynie z práve končiaceho roku.

Prečo to ale spomínam?

Možno sa vám slovné spojenie životná vízia či misia zdá až moc. Všimla som si, že môže vyvolávať tak trošku stres. Cítime tam akoby väčší záväzok, akoby sme sa nemohli „pomýliť“. Možno to sami poznáte. Rovnako ako keď sa povie životné poslanie. Tak nejako cítime vážnosť tohto slova. Ak to tak náhodou máte tiež, zvoľnite a pozrite sa na to tak, že si vyberiete pre nadchádzajúci rok niečo ako hlavnú tému. Tému, ktorej akoby daný rok „zasvätíme“.

Opäť raz poďme ale pekne po poriadku. V skratke si prejdeme všetky predchádzajúce oblasti, ktorými sme sa tento rok zaoberali, čo je pointa a aká je kľúčová otázka.

práve teraz je ten najlepší čas zasiať semienko nového života (foto zdroj: pixabay)

Postupne sme prechádzali nasledovné oblasti:

Zdravie a vitalita

Môžeme mať hoc aj tie najkrajšie či najveľkolepejšie vízie, keď nám bude chýbať energia na ich uskutočnenie, a tak vo výsledku to môže znamenať, že vízia, ostane len víziou. Kľúčovú otázku je dobré si osvojiť a pracovať s ňou na dennej báze:

? Čo môžem dnes urobiť pre svoje zdravie, pre svoju vitalitu?

Myseľ a vedomosti

Sledujeme nielen naše prevládajúce myšlienky, no tiež či si zbytočne vo svojej mysli nerobíme scenáre, ktoré s realitou až tak veľa nemajú. No a napokon tiež aké vedomosti, zručnosti a návyky sa chceme naučiť. Takže tie pomocné otázky sú:

? Aké sú moje prevládajúce myšlienky, ktoré riadia môj život?

? Je niečo čo som sa vždy túžila naučiť?

Emócie

Opäť sa pozeráme hlavne v prvom rade na emócie a pocity, ktoré sú v našom živote prevládajúce. Ide zároveň aj to, nevytvárať na seba tlak, že niečo nemôžem cítiť. Naopak, ak vítam všetky svoje emócie majú nado mnou oveľa menšiu moc (hlavne teda tie tzv. „negatívne“).

? Čo chcem vo svojom živote cítiť?

Moje najlepšie JA

Alebo tiež náš charakter, pozeráme sa na to, aké vlastnosti by sme si radi osvojiť, a aké nám v našom živote až tak nepomáhajú.

? Akým človekom chcem byť?

Spiritualita

Je hodne hlboká téma. Ideme v nej hlboko do svojho vnútra, je to čas oddeliť zrno od pliev, oddeliť to, čomu skutočne mi sami z hĺbky svojej duše veríme a čo sme jednoducho cestou týmto životom prevzali zo svojho okolia.

? Čomu skutočne verím?

Láska a partnerstvo

Je téma snáď každému jasná, pod hľadáčikom máme ten náš najintímnejší vzťah, ktorý by nás v tom ideálnom prípade mal vyživovať.

? Po akom vzťahu túžim?

Predkovia a potomkovia

Vzťahy v našej rodine, tej z ktorej vychádzame vedia byť orieškom, pointou je dať svojim predkom úctivé miesto v našom osobnom príbehu života. No a následne teda sú tu naši potomkovia, kde podstatnou sa stáva otázka:

? Aký vzťah chcem mať so svojimi deťmi?

Medziľudské vzťahy a priateľstvo

Znamená tak trošku revíziu v našich vzťahoch, nie všetky stojí za to silou mocou udržovať, na niektorých sa naopak dá krásne popracovať, nápomocnými môže byť práve poznanie jednotlivých charakterových profilov. A napokon, jedinečný dar priateľstva a zásadná otázka:

? Kto je tvoj priateľ?

Práca a sebarealizácia

V práci trávime zvyčajne prevažnú časť dňa, preto by nám mala prinášať viac benefitov, ako len financie na zabezpečenie si bežného života.

? Kde je moja vášeň?

Financie

Áno, sú tiež dôležitou súčasťou nášho života, podstatné je vedieť si upratať svoje obmedzujúce presvedčenia. Čas, peniaze sú tou energiou, ktorá čaká na svoje využitie.

? Čo by som urobila, keby som teraz mala 1.000.000,- €?

Životný štýl a kvalita života

Hovorí o tom, aký život vlastne chcem žiť, čo je pre mňa dôležité, čo pre mňa znamená kvalita. Táto oblasť zahŕňa teda napr. aj to, koľko chcem cestovať po svete, aké bývanie je pre mňa a môj život ideálne, aké potraviny sú pre mňa ideálne, do akého oblečenia chcem zahaliť svoje telo, …

? Aký život túžim žiť?

Niekedy je život o tom, riskovať absolútne všetko pre sen, ktorý nevidí nikto iný, než ty! (foto zdroj: pixabay)

Životná vízia a životná misia

Je teda posledná z kruhu 12-tich životných oblastí. No a podstatnou sa stáva otázka:

Keď moja duša pôjde späť a obzrie sa, čo uvidí?

Povedzme si ešte čo vnímam pod pojmom životná vízia a životná misia.

Životná vízia je teda ten ideál nášho života, toho, čo by sme po sebe radi zanechali. Ide však stále len o víziu, teda niečo, čo je potrebné pretaviť do reality. Vychádza a odráža naše najhlbšie elementárne hodnoty.

Životná misia je potom už samotné realizovanie našej vízie. Predstavuje teda už konkrétne kroky, na ceste za naplnením našej vízie.

A tak sa dostávame k tomu, čo som písala v úvode. Je možné, že slovné spojenie životná vízia / životná misia je na vás trošku moc. Je teda dobré začať práve s tým, že si vyberiem niečo, na nadchádzajúci rok, čomu chcem tento rok zasvätiť, to čo cítim, že je pre mňa dôležité a je tu určitý presah. Teda nie cieľ ako: v lete ísť na dovolenku na Seychely.

Pomocnými otázkami sú potom ďalej tieto:

  • Je to skutočne ono?
  • Bude na tom záležať aj o rok?
  • Keď moja duša pôjde späť a obzrie sa, čo uvidí?

Pasca

Niekoľko krát za život som sa dostala na hranicu medzi životom a smrťou. Stalo sa však, že sa mi všetko začalo zdať pominuteľné a bolo veľmi ťažké ujasniť si tú svoju životnú víziu, životnú misiu.

Nič nebolo akoby „dosť“ – dosť dobré, dosť veľké, dosť jedinečné, …

Je to tak trošku pasca, a pozorovala som to aj počas procesov The Journey, zameraných práve na životnú misiu. O čo „jednoduchší“ bol zámer duše pre tento život, o to viac boli ľudia vo výsledku tak akosi sklamaní. Očakávali niečo veľkolepé. Lenže, asi nie každý postaví pyramídy.

Aj preto sa mi osvedčilo zamerať sa na jeden rok. Jeden rok je vcelku dlhá doba, aj keď ubehne niekedy rýchlejšie ako by sa nám páčilo. Pohrajte sa s týmito otázkami a nájdite to svoje, to čo s vami najlepšie rezonuje.

Týchto 12 životných oblastí vytvárajúcich harmóniu nášho života sú vám k tomu taktiež nápomocnými. Postupne ako sa do nich ponárame, môžeme ucítiť jasné volanie niektorej z oblastí, že sa hlási tak akosi viac o slovo. Nechajte sa viesť, nemáte čo stratiť.

12 otázok

1. Čo prvé sa vám vybaví keď sa povie životná misia / vízia?

Je dosť možné, že vám hneď naskočia prvé myšlienky, vety, či len nejaký obraz. Prosím zaznamenajte si to. Poznačte si to prvotné.

2. Čo pre vás životná misia / vízia vôbec znamenajú?

Preskúmame myšlienky. Poznačte si tak ako vám to v mysli vyskakuje.

3. Čo pri tom cítite?

Sledujte čo cítite, keď sa vôbec touto témou zaoberáte. Opäť len si poznamenajte jedným, či dvomi slovami emóciu ktorá je najsilnejšia.

4. Čo vnímate vo svojom tele?

Rovnako by sme sa mohli spýtať aj kde v tele cítite danú emóciu najsilnejšie? Ako vaše telo pri zmienke životná misia / vízia vôbec zareagovalo?

Aj keď je niekedy ťažké oddeliť to takto po kúskoch – teda prvotná reakcia – myseľ – emócia – telo, odporúčam si to vyskúšať. Sledujeme nimi to, čo pre vás daná téma vôbec znamená. A presúvame sa k piatej otázke.

5. Aká je moja najkrajšia vízia?

Táto otázka by tiež mohla znieť aj: Čo by som chcela po sebe zanechať? Pustite sa do písania a spolu s tým, ako píšete si predstavujte daný ideálny stav.

6. Moje prečo – prečo to vlastne chcem?

Takže prečo to vlastne chcete? Zamyslite sa zároveň aj nad tým, čo sa stane ak tento ideálny stav dosiahnete a čo sa stane ak nie, ak váš život bude prosto bežať tým doterajším spôsobom a smerom.

7. Aká je moja motivácia?

Tieto dve otázky – teda naše prečo a motivácia, sú takou dvojičkou, no zároveň je to ten pevný bod o ktorý sa môžete oprieť v náročných momentoch.

8. Aký je ten prvý krok, ktorý môžem práve teraz urobiť?

Hodne ste si už toho ujasnili a teraz to prichádza. Táto otázka by tiež mohla znieť:

Čo je tá najjednoduchšia vec, ktorú môžem práve teraz urobiť?

Malo by to byť niečo, čo v pohode viete zrealizovať do 12 hodín. Zapíšte si to, tak, aby ste si potom mohli označiť splnené. Ten prvý krok, zvyčajne býva aj najťažší a preto je dôležité venovať mu pozornosť. Ak ho budete vidieť napísaný na papieri a naviac odškrtnutý ako splnený, budete vedieť, že aj tie ďalšie kroky môžete dosiahnuť, aj keď budú možno náročnejšie.

9. Aký nový návyk môžem v najbližších 28 dňoch zaviesť do svojho života? A aký návyk zároveň púšťam?

Takže čo počas nasledujúceho obdobia môžem každý deň urobiť, aby som sa priblížila k svojmu ideálu?

10. Ako to bude vyzerať po zavedení týchto zmien v mojom živote v tejto oblasti?

Teraz sa opäť trošku zasnívajte. Ak úspešne zavedieme nový návyk a jedného sa na oplátku vzdávate, ako to bude vo vašom živote vyzerať?

11. Aké by bolo moje nové “heslo”, vyhlásenie v danej oblasti?

Ujasnite si, čo pre vás životný štýl znamená, formulujte svoju jasnú a podpornú vetu (v pozitívnom znení), mala by s vami rezonovať na najhlbšej úrovni, napr.:

Som vyjadrením božskej iskry, ktorá deň po dni žiari jasnejšie a jasnejšie.

12. Aké to bude o mesiac – tri – šesť – dvanásť?

Je to taká malá kontrola. Na chvíľu si zatvorte oči a ponorte sa do toho, ako to bude vyzerať mesiac od dnešného dňa, a ako o tri, šesť a dvanásť mesiacov.

Zároveň si poznačte aj vo vašom diári takú malú kontrolu o mesiac – tri … Ide o to, že keď uplynie tých prvých 28 dní, tak sa na chvíľu zastavte a zamyslite sa, čo reálne vám nový návyk priniesol a aký nový návyk môžete do svojho života zaviesť (na oplátku, aký návyk/zlozvyk zároveň púšťate).

Záverom:

Ďakujem, že ste dočítali až sem.

Cítila som, že o týchto 12-tich životných oblastiach je potrebné hovoriť. Predstavujú akúsi mapu nášho života. Aj keď náš život prináša nečakané okamihy, a nie je možné všetko naplánovať. Jedinou pravdou a istotou života je: Život je zmena.

Ten nadchádzajúci rok sa vydáme na cestu za pretváraním našej životnej vízie v misiu. Robme svet lepším miestom pre život, pre nás samých, pre všetkých, pre celú našu Zem.

Verím, že sa tešíte tak ako ja 😉.

Majte nádherný čas a nechajte zažiariť to svoje vnútorné svetlo. Svet ho potrebuje.

Zuzana

Zuzana Zrneková
Moja životná kríza sa stala mojím darom. Tento dar ma viedol späť k sebe samej, k čistej esencií môjho JA. Po “hurikáne” menom rakovina sa stalo mojou hlavnou úlohou vybudovať nový život na troskách, ktoré mi zo života zostali. Som žena, ktorá stála na prahu smrti, milujem fotenie a makrá zvlášť a mojou vášňou je tanec Viac o mojej ceste sa môžete dozvedieť tu Můj příběh si přečtěte zde >>