Ochrana osobných údajov

Ďakujem Vám za návštevu na mojich stránkach, moc ma teší Váš záujem a že Vám na záleží svojom živote. 

Ochranu vašich súkromných údajov beriem vážne a chcem, aby ste sa pri návšteve mojich internetových stránok cítili dobre. Ochrana vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre mňa dôležitou záležitosťou, ktorú pri mojich obchodných procesoch beriem na zreteľ. 

Osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy týchto webových stránok, spracovávame v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Pokiaľ ste zákazníkom, stiahli ste si ebook alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa preto s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

 

Kto je správca

Moje meno je Zuzana Zrneková, IČO: 50 078 704, bytom: Colnícka 440/19, 851 10 Bratislava, nar. 28.01.1978 a prevádzkujem tieto webové stránky: www.zuzanazrnekova.sk. Vaše osobné údaje spracúvam ako správca t.z. určujem ako budú osobné údaje spracúvané a za akým účelom, na akú dlhú dobu a vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním pomáhajú.

 

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa budete chcieť v priebehu spracovania vašich údajov na mňa obrátiť, môžete ma kontaktovať na tel. č.: 0903 837 347, alebo na emaily: z.zrnekova@icloud.com.

 

Prehlasujem

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a teda že: 

 1. budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu;
 2. spĺňam podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením povinnosti či udeleného súhlasu;
 3. umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

 

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracúvam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 

 • Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu meno a emailová adresa bezpodmienečne potrebujem k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupu do aplikácie, zaslanie kurzu, ebooku atď.) dodanie tovaru.

 

 • Vedenie účtovníctva

Ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (v zmysle fakturačné údaje) bezpodmienečne potrebujem na to, aby vyhovovali povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov. 

 

 • Marketing 

Vaše osobné údaje (email a meno), to na čo klikáte v e-maile a kedy ich najčastejšie otvárate, využívam na účely priameho marketingu - zasielanie obchodných informácií. Ak ste mojim zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú a to na dobu 5 rokov od poslednej objednávky. 

Pokiaľ nie ste mojim zákazníkom, zasielam vám newslettery a inf. o nových článkoch len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia vášho súhlasu.

V oboch týchto prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu, ktorý je v každom zaslanom e-maile.

 

Cookies

Pro prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a na ktoré stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako môj oprávnený záujem správcu, pretože verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Moje webové stránky sa dajú prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať. 

Viac o cookies nájdete na stránke "Cookies"

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje chránim v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológii, ktoré zodpovedajú súčasnému trendu technického rozvoja. 

Chránim ich ako keby boli moje vlastné. Prijala som a dodržiavam všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

 

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup moji spolupracovníci. 

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia osobné údaje ochrániť ešte lepšie než ja a na spracovanie osobných údajov sa špecializujú. 

Na spoluprácu využívam poskytovateľov nasledujúcich platforiem:

 • SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI)

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem vám však, že v takom prípade pri výbere, budem na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania, ako na seba.

 

Poskytovanie osobných údajov mimo Európsku úniu

Celé spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje na území EÚ. 

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z nich využiť, prosím kontaktujte ma prostredníctvom emailu: z.zrnekova@icloud.com.

 

 • právo na informácie

ktoré sú prístupné na tejto informačnej stránke podľa zásad spracovania osobných údajov;

 • právo na prístup k informáciam

kedykoľvek ma môžete vyzvať a ja vám v lehote 30 dní doložím, aké vaše osobné údaje spracúvam a prečo;

 • právo na doplnenie a zmenu

pokiaľ sa u vás niečo zmení, alebo budú vaše osobné údaje neaktuálne;

 • právo na obmedzenie spracovania

môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracúvam vaše údaje nepresne, domnievate sa, že robím spracovanie nezákonne, alebo nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu, môžete obmedziť rozsah osobných údajov alebo účel spracovania (napr. odhlásením z emailingu obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných správ).

 • právo na prenostiteľnosť

pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup k informáciám - len s tým rozdielom, že vám informácie pošlem v strojovo čitateľnej podobe. Na to potrebujem aspoň 30 dní. 

 • právo na výmaz (byť zabudnutý)

vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažem všetky vaše osobné údaje z môjho systému a aj zo systému všetkých jednotlivých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 90 dní.

V niektorých prípadoch som však viazaná zákonnou povinnosťou, napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda vymažem všetky takéto osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom.

 

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Pokiaľ budete mať pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada pokiaľ najskôr budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenia napraviť. 

 

Odhlásenie sa zo zasielania newsletrov a obchodných informácií

Emaily s inšpiráciami, článkami či produktami a službami vám zasielam pokiaľ ste môj zákazník na základe môjho oprávneného záujmu. 

Pokiaľ ešte zákazníkom nie ste, zasielam vám ich len na základe vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete odber emailov ukončiť  stlačením odhlasovacieho odkazu v pätičke v každom zaslanom emaile.

 

Mlčanlivosť

Dovoľujem si vás uistiť, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracúvať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení vzájomných vzťahov so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane. 

 

Tieto zásady spracúvania osobných údajov platia a sú účinné od 25.05.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu verziu Ochrany osobných údajov, ktorú nájdete TU: Ochrana osobných údajov