Albert Einstein ...

... a jeho dojemný list milovanej dcére Lieserl 

,,Keď som navrhol teóriu relativity, veľmi málo ľudí ma pochopilo a to, čo odhalím prinesiem ľudstvu teraz, taktiež koliduje s nepochopením a predsudkami sveta. 

Žiadam Ťa, aby si chránila dopisy, tak dlho, ako to bude nutné. Roky, dekády, pokiaľ sa spoločnosť nevyvinie na takú úroveň, aby akceptovala to, čo vysvetľujem nižšie. 

Existuje extrémne mocná sila, pre ktorú zatiaľ veda neobjavila formálne vysvetlenie. Je to sila, ktorá zahŕňa a riadi všetky ostatné sily a dokonca je obsiahnutá vo všetkých fenoménoch, ktoré aperujú vo vesmíre, ale napriek tomu sme ju nedokázali identifikovať. Táto univerzálna sila je všeobjímajúca láska

Keď vedci hľadali zjednocujúcu teóriu vesmíru, zabudli na najmocnejšiu, nepoznanú silu.

Láska je svetlo, ktoré osvetľuje tých, ktorí ho dávajú a dostávajú. Láska je gravitácia, pretože spôsobuje, že sú niektorí ľudia priťahovaní k ostatným. láska je sila, pretože násobí to najlepšie, čo je v nás a dovoľuje ľudstvu nevyčerpať sa svojím slepým sebectvom. Láska odkrýva a odhaľuje. Pre lásku žijeme a umierame. Láska je Boh a Boh je Láska. 

Táto sila všetko vysvetľuje a dáva životu zmysel. Je to premenná, ktorú sme príliš dlho ignorovali možno i preto, že sa lásky bojíme, keďže je to jediná energia vo vesmíre, ktorej sa človek nenaučil podriadiť svojej vôli. 

Aby som lásku učinil viditeľnou, jednoducho som zamenil hodnotu vo svojej najvýraznejšej rovnici.

Ak by sme namiesto E= mc2 akceptovali, že energia k vyliečeniu sveta môže byť získaná skrze lásku násobenú štvorcom rýchlosti svetla, došli by sme k záveru, že láska je najsilnejšia existujúca sila, pretože nemá žiadny limit. 

Po zlyhaní ľudstva v snahe kontrolovať ostatné sily vesmíru, ktoré sa tak otočili proti nám, je veľmi urgentné, aby sme sami seba naplnili iným druhom energie... Pokiaľ chceme, aby náš živočíšny druh prežil, pokiaľ chceme nájsť zmysel života, pokiaľ chceme zachrániť svet a každú živú bytosť, ktorá ho obýva, láska je jediná odpoveď. 

Možno zatiaľ nie sme pripravení postaviť bombu lásky, zariadenú dosť silne na zničenie všetkej nenávisti, sebectva a chamtivosti, na zničenie vlastností, ktorí devastujú planétu. Avšak, každá individualita so sebou vo vnútri nosí malý generátor lásky, ktorého energia čaká na vypustenie do sveta. Pokiaľ sa nenaučíme túto vesmírnu energiu dávať a dostávať, drahá Lieserl, potvrdíme tak, že láska zvíťazí nad všetkým, je schopná presiahnuť všetko a nič, pretože láska je kvintesenciou (podstatou) života. 

Hlboko ľutujem svoju neschopnosť vyjadriť to, čo je v mojom srdci, ktoré pre teba ticho bije po celý môj život. Možno je už neskoro sa ospravedlňovať, ale pretože čas je relatívny, potrebujem Ti povedať, že Ťa milujem a vďaka Tebe som dospel k ultimátnej odpovedi!" 

Tvoj otec, Albert Enistein